Close

Strata zubov a aké sú možnosti ich nahradenia

Chýba Vám zub?  Museli Vám ho vytrhnúť, alebo Vám jednoducho ani v detstve nenarástol?

 

Príčin, prečo vám chýba zub môže byť viacero. Možno zato naozaj môže to, že už počas vývinu zubných zárodkov sa niektorý nevyvinie  a tým pádom sa ani neprereže na svoje miesto v ústnej dutine. V inom  prípade môžeme o zub prísť napríklad úrazom, extrakciou,…

Po strate zuba je dôležité zvážiť  formu jeho náhrady.

Vzniknutú medzeru je najideálnejšie vyplniť. Buď  sa jedná o prázdny priestor po strate jedného zuba, alebo viacerých zubov vedľa seba, čím vznikne  väčšia medzera. Pacientovi je potrebné navrhnúť riešenia  takýchto defektov v ústnej dutine.  Nejde len o estetiku, aj keď práve túto pacient pociťuje ako prvoradú a to hlavne ak ide o medzeru v  prednom úseku chrupu, ale riešenia majú zabezpečiť pacientovi  okrem estetiky hlavne funkčnosť. 

Pacient nemusí  hneď po strate zuba pociťovať komplikácie a vznikajúce problémy. Kosť,  ktorá drží zuby je u zdravého pacienta pevná, silná a udržiava si svoju hustotu a danú výšku. Pokiaľ  kosť príde o zub a ostane bez neho zhoršuje sa kvalita samotnej  kosti. Kosť postupne stráca svoju kvalitu a ubúda, akoby sa postupne vytrácala a je výška sa znižuje. Zároveň ubúdajú aj mäkké tkanivá na mieste chýbajúceho zuba. 

Okrem toho  ak došlo ku strate viacerých zubov sa pacientovi zhoršuje  výslovnosť , ťažšie sa mu prežúva. Pri zlom spracovaní potravy sa pridružia problémy  s trávením.  Do vzniknutej medzery sa  časom môže aj susedný zub skloniť, alebo sa zub v protiľahlej čeľusti môže akoby povysunúť  k miestu chýbajúceho zuba. 

Ak takýto stav v ústnej dutine bez chýbajúcich zubov pretrváva dlhšie obdobie, po rokoch  dochádza k zmene samotného zhryzu. Zhryz sa začne znižovať.  Je to spojené s postupným zhryzávaním rezacích  hrán a plôch zubov. Takto postupne si  pacient sám  sebe poškodzuje aj svoje zdravé zuby, ktorých výška sa takto znižuje. Pacient si tieto zmeny spočiatku ani nevšimne. Súhrn týchto zmien, nie len že poškodzuje stav v ústnej dutine, ale zároveň sa tento stav prenáša na žuvacie svaly a tie prenášajú problémy až na sánkovi kĺb. Pacient trpí bolesťami  kĺbu sánky, alebo praskaním. 

 

Ako vidíme všetko  je prepojené v jeden funkčný systém. Preto  je  potrebné pacienta upozorniť na takého stavy  a navrhnúť im včasnú terapiu a riešenia s tým spojené.

Aké máme možnosti ak sa rozhodneme chýbajúci  jeden, či viac zubov  nahradiť?

Možnosti je viacero. Každá z nich má svoje výhody. Pacient sa rozhoduje nie len podľa odporúčaní svojho zubného lekára, ale veľkú úlohu zohráva aj finančná stránka a možnosti pacienta zainvestovať.

Zubný fixný mostík a korunka – takto vieme zakryť opticky prázdnu  medzeru  po chýbajúcom zube. Lekár obrúsi zuby susediace s medzerou a na ne sa uchytí  zubná náhrada. Je to akoby premostenie medzery  so súčasným nahradením chýbajúceho zuba.

Zubný implantát – je ideálnym riešením náhrady zuba pokiaľ  je kosť  zdravá a na implantát vhodná. Tento spôsob riešenia je šetrnejší oproti predchádzajúcemu, pretože nie je potrebné zasahovať  obrúsením na zuby ohraničujúce medzeru. Implantát je v jednoduchosti titánová skrutka, ktorá sa navŕta do kosti a na ňu sa uchytí korunka.

Totálna náhrada alebo čiastočná náhrada – je to najčastejšie riešenie u starších pacientov. Je vhodná pre pacienta, ktorý nemá už žiadne svoje zuby, alebo len málo svojich zubov  a už ani jeho stav kostí nie je vhodný na implantáty. Ide o vyberateľnú náhradu, ktorá sa vyrába na základe individuálnych odtlačkov u pacienta.  V dnešnej dobe ju vieme vyrobiť z rôznych kvalitných materiálov, s možnosťou doladenia farby zubov a požiadaviek pacienta tak, aby sa so zubnou náhradou cítil čo najkomfortnejšie, teda bez problémov pri žuvaní a rozprávaní.

Pokiaľ chýba iba jeden zub, ďalšou možnosťou náhrady je takzvaný most na sklenenom vlákne. Ide o domodelovanie chýbajúceho zuba na vlákno, ktoré je upevnené na zuby susediace s medzerou.

 

Ak sa ale jedná len o dočasnú náhradu strateného zuba, použiť sa dá aj medzerník. Je to akoby vyberateľná náhrada malého rozsahu, len v danom mieste chýbajúceho zuba.

 

Pre každého môže byť vhodné iné riešenie. Tak neváhajte, navštívte nás a my nájdeme pre vás to najvhodnejšie 🙂