Close

Prečo si myslím, že prevencia je najdôležitejšia ?

Veľká pravda, ktorá platí vo všetkých oblastiach zdravia a v zubnom lekárstve na 100%

Pojem primárna prevencia je neuveriteľne prehliadaný.

Pacient väčšinou prichádza k lekárovi s ochorením a nasleduje  liečba problému liekmi, alebo chirurgicky. 

 

Keď už vznikol zdravotný problém, je to z hľadiska primárnej prevencie a pre človeka zbytočne neskoro. 

 

Ako sa dostať z tohto začarovaného kruhu ?

 

Pacienti častokrát hovoria „Mám problém“ a v zubnom lekárstve je to väčšinou kaz. Nasleduje ošetrenie zubu a stále to isté dookola. 

 

Ako to zastaviť a ideálne tomu úplne predísť ?

 

Je to primárna prevencia, ktorá by mala byť , podľa môjho názoru ideálne zaradená ako povinný vyučovací predmet už na základných školách. 

Nie len ohľadne ústneho zdravia, ale celkového zdravého životného štýlu človeka, od psychohygieny až po diétu, telesnú hygienu, šport, pohyb, prevenciu celkových ochorení.

 

Keby sme sa sústredili na prevenciu, vo väčšine prípadov, by návšteva Vášho lekára predstavovala  len preventívnu prehliadku a priateľskú návštevu

 

Samozrejme, sú tu nepredvídateľné problémy, ako úrazy, alebo anomálie.

Ale v zubnom lekárstve väčšinu pacientov  k nám privádza zubný kaz.

 

Nesmierna dôležitosť preventívnych prehliadok je základ.

 

Deti do 18 rokov každých 6 mesiacov, lekár môže určiť individuálne aj častejsie.Tehotné ženy 2 krát počas tehotenstva, dospelí minimálne raz do roka.

 

Preventívne vyšetrenia, rtg kontrola, dentálna hygiena, fluoridácia…. sú  súčasťou prevencie vzniku ochorení v ústnej dutine.

 

Ale čo je primárna prevencia ?

 

Je to poučenie a nastavenie dentálnej hygieny pacienta, jeho stravy, vylúčenie zlozvykov, poučenie žien, ako zvýšiť starostlivosť o seba počas tehotenstva a poučiť rodičov o starostlivosti o zdravie ústnej dutiny dieťaťa už od narodenia.

 

Výchova detí začína už pri prvej preventívnej prehliadke, aby sa ihneď našli možné chyby, ktoré by mohli spôsobiť v budúcnosti problém.

 

Ako sa vyhnúť zlozvykom, ktoré si potom niekedy nesieme so sebou cely život a ťažko sa vykoreňujú.

Jediná príčina vzniku zubného kazu je nedostatočná hygiena.

 

Preto je to veľmi jednoduché. Čistý chrup sa nekazí.

 

Čo je výhoda, oproti niektorým celkovým ochoreniam, kde nevieme nájsť a ovplyvniť všetky príčiny ich vzniku.

Predstavte si život bez kazov.

Váš čas strávený v zubnom kresle sa obmedzí len na preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu.

 

Máte to sami vo svojich rukách.

 

Dobre zvládnutá primárna prevencia by mala byt našim spoločným cieľom   

Neskutočne radi Vám s tým pomôžeme.